Privacy Statement

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens via https:// www.dutchpanna.com hierna ook te noemen: “DP”) worden verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt en beschermd.

ALGEMEEN

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door DUTCHPANNA B.V., gevestigd aan de Katenblankweg 1, 2202 CN, Noordwijk en de door (of namens) haar beheerde websites.

Deze privacyverklaring geldt ook voor content, zoals aanbiedingen en advertenties voor producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben ook hun eigen Privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze websites bezoekt.

TOESTEMMING

Door het gebruik van deze website, stemt u ermee in dat https:// www.dutchpanna.com uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van deze website en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan ons.

DP zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zal DP expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.

Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van dit Privacyverklaring.

KINDEREN

Deze website is ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Wanneer een DP-website alleen is bedoeld voor gebruik door een jonger publiek, zal toestemming van een ouder of voogd worden verzocht voordat persoonsgegevens worden verzameld, wanneer DP zulks nodig acht of indien dit vereist is onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (de leeftijd waarop toestemming nodig is verschilt van land tot land).

NB: Als je jonger dan 16 jaar bent, dien je de voorwaarden van deze Privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je deze begrijpt en accepteert.

Indien DP vaststelt dat via deze website informatie verzameld is van minderjarigen, zonder toestemming van een ouder of voogd terwijl deze toestemming vereist was, zal DP de desbetreffende informatie zo snel mogelijk verwijderen.

De toegang tot bepaalde delen van de DP-site(s) en/of het in aanmerking komen voor prijzen, monsters of andere beloningen kan beperkt zijn tot gebruikers boven een bepaalde leeftijd. DP kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van leeftijdscontroles en om dergelijke regels uit te voeren.

WELKE INFORMATIE

In deze Privacyverklaring wordt bedoeld met “uw persoonsgegevens”: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres, koopgedrag, informatie over uw levensstijl of voorkeuren zoals uw hobby’s en interesses. DP verzamelt persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder:

  • Informatie die u rechtstreeks aan DP verstrekt;
  • Automatisch verzamelde informatie als gevolg van het gebruik van de DP website(s);
  • Informatie uit andere bronnen;
  • Online advertertenties.

 

GEBRUIK

DP kan uw persoonsgegevensgebruiken om:

  • Onze producten en uw ervaringen op de DP-site(s) te verbeteren;
  • Contact met u op te nemen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of dat u al eerder een product of dienst bij ons hebt aangevraagd en de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanvraag en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving;
  • U te voorzien van producten of diensten die u bij ons hebt aangevraagd.

DELEN VAN GEGEVENS

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten DP. Er is echter een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen.

Het is praktisch niet mogelijk om de landen op te sommen waar uw persoonsgegevens wordt verwerkt en opgeslagen gezien deze landen regelmatig ook veranderen, met name door operationele vereisten. Als u nog vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u hierover contact met ons opnemen.

DP verkoopt geen persoonsgegevens, behalve aan een entiteit waar we ons bedrijf of een deel daarvan aan verkopen (bijvoorbeeld in verband met de verkoop van een merk), of anderszins in verband met een fusie, consolidatie, wijziging in de zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van (een deel van) ons bedrijf.

OVERDRACHT PERSOONSGEGEVENS

Het kan nodig zijn dat we uw persoonsgegevens overdragen naar servers buiten het land waar u woont of naar gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde derde partijen in andere landen, zodat zij de persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. Door de DP website te gebruiken of op andere wijze persoonsgegevens aan DP te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij het bovenstaande doen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich ervan bewust te zijn dat veel landen niet dezelfde juridische bescherming bieden aangaande persoonsgegevens zoals u gewend bent in uw eigen land. Terwijl uw persoonsgegevens zich in een ander land bevinden, kunnen deze worden geopend door rechtbanken, wetshandhaving instanties en nationale veiligheidsautoriteiten in dat land volgens de daar geldende wetgeving. Behoudens ingeval van dergelijke toegangsaanvragen, beloven we dat iedereen die uw persoonsgegevens verwerkt buiten uw land van herkomst maatregelen moet nemen om deze te beschermen en alleen het recht heeft om de informatie te verwerken overeenkomstig instructies van DP.

SOCIAL MEDIA

Indien u ervoor kiest de DP website te delen via social media, zoals via Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van u persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van DP en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

SOCIAL MEDIA PAGINA’S

DP kan actief zijn op verschillende social media platforms, zoals Twitter, Youtube, Facebook en WhatsApp. Wanneer u met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer u commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt onze pagina “Liked”) kan het zijn dat DP persoonlijke informatie ontvangt (zoals uw (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres en/of geslacht). DP bewaart de ontvangen gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

BEVEILIGING

DP neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eist van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en agenten op een ‘need-to-know’ basis.

CONTACT

Als u nog vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@dutchpanna.nl

WIJZIGINGEN

DP kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie hiervan op de DP website(s) te plaatsen.

ANDERE PRIVACYVERKLARINGEN

In aanvulling op deze Privacyverklaring kunnen er ook specifieke campagnes of acties zijn waarvoor extra privacyvoorwaarden of -verklaringen gelden. We raden u aan deze aanvullende voorwaarden of verklaringen te lezen alvorens deel te nemen aan dergelijke campagnes of acties, aangezien u hieraan moet voldoen als u deelneemt. Eventuele aanvullende privacyvoorwaarden of -verklaringen zullen duidelijk voor u beschikbaar worden gemaakt.

Comments are closed.