Straatbeeld: Weg met coronastress en beweegarmoede

Weg met coronastress en beweegarmoede

Buiten sporten en spelen staan door de beperkende coronamaatregelen soms onder druk, terwijl sportief bewegen juist enorm bijdraagt aan het fysiek en mentaal welbevinden – zeker bij jongeren. Sportkooien bieden een uitkomst.

Docenten Lichamelijke Opvoeding signaleren toenemende beweegarmoede in Nederland. Een hoog percentage leerlingen in het primair en secundair onderwijs sport niet of nauwelijks en vanwege de coronabeperkingen neemt dit percentage ook nog eens toe. Een gevolg is dat jongeren vaak geen goede uitlaatklep hebben voor hun energie en/of stress. 

Veel scholen zijn zich danig bewust van het belang van zo’n uitlaatklep. Voor leerlingen die de hele dag in de schoolbanken zitten – of online hun lessen volgen – is ontspanning een noodzaak. Dat geldt des te meer in dit tweede coronajaar, waarin veel leerlingen een achterstand hebben opgelopen in hun cognitieve én sociaal-emotionele ontwikkeling.

pannakooi

Stimulans 

Een sportkooi neerzetten is voor scholen een heel snelle en eenvoudige mogelijkheid om de beweegarmoede onder leerlingen tegen te gaan en hun tegelijk een uitlaatklep te bieden, de sociale contacten te verstevigen en hen gemotiveerder terug te krijgen in de les. Een flinke stimulans dus voor het welbevinden en de cognitieve ontwikkeling van jongeren (zie kader). 

“Sportkooien zijn sowieso altijd een tophit op het schoolplein”, zegt Ron Michel van leverancier DutchPanna B.V. “In de pauzes en vaak ook na schooltijd zie j

e de jongeren met veel plezier wedstrijdjes pannavoetbal doen of een andere balsport. Bijna altijd staat er dan een groot publiek bij te kijken en is er volop interactie en speelplezier bij de jeugdigen.” 

Groot voordeel noemt Michel ook dat de relatief kleine sportkooi gewoon op het schoolplein zelf past. Zo verliezen gymdocenten en leerlingen geen tijd met lopen of fietsen naar een sportlocatie. Doordat de ronde of ovale kooien bovendien erg veilig zijn – je kunt niet in een hoek klem komen te staan – hebben docenten er ook buiten de gymles geen omkijken naar. 

Dynamisch 

“We pleiten juist voor niet te grote sportkooien”, legt Michel uit. “In de eerste plaats omdat Nederland al erg vol is en er op (school)pleinen vaak niet veel plaats is. Maar ook omdat het spel zo heel dynamisch en aantrekkelijk blijft. Meestal speelt men met z’n tweeën, vieren of zessen en dan kan het spel in een grote ‘lege’ kooi al gauw saai worden, ook voor publiek.” 

“Door de kooien relatief klein te houden (bijv. Ø 600 centimeter of 600 bij 1000 centimeter) is er continu spanning in het spel en vormt dit een waardevolle trigger voor jongeren om de activiteit te herhalen en nog eens te herhalen. Daarbij komt dat onze robuuste sportkooien niet alleen geschikt zijn voor (panna)voetbal, maar ook voor bijvoorbeeld volley-, basket- en trefbal.” 

Onderhoudsvrij 

Dezelfde voordelen – veilig, robuust, ruimtebesparend, attractief – gaan op voor de nieuwe lijn Calisthenics-toestellen van DutchPanna. Ook deze vormen een prima aanvulling op pleintjes of op het schoolplein, eventueel zelfs samen met een sportkooi. Extra plezierig en aantrekkelijk is dat de sportkooien noch de Calisthenics-toestellen onderhoud nodig hebben.

Calisthenics

“Scholen – maar ook wijken of gemeentes – die interesse hebben in onze producten helpen we graag verder door op locatie advies uit te brengen en mee te denken”, zegt Michel. “Inmiddels hebben we al bij heel wat scholen in het land sportkooien geplaatst en overal is dit een groot succes en een blijvende trigger om te sporten op het schoolplein.” 

Recyclebaar 

“We nemen de school alle werk uit handen en plaatsen onze sportkooien en -toestellen op een veilige en professionele manier, met robuuste materialen en een fraaie afwerking. De gebruikte materialen zijn bovendien recyclebaar, net als onze modulaire valdempende ‘Fast Feet Grinded 3G’-sportvloeren die zijn gemaakt van oude gympies”, aldus Michel. 

En mocht er op het schoolplein nog een oude kooi staan, dan kan die worden ingeruild bij aanschaf van een DutchPanna-sportkooi. Ook hier heeft de school geen omkijken naar. Volop voordelen dus en een snelle en bewezen manier om – mogelijk met gebruik van NPO-geld – de bewegingsarmoede en coronastress bij jongeren aan te pakken. 

Kader: Steun en stimulans 

Om scholen en met name leerlingen te helpen de negatieve effecten van corona te stuiten, heeft het kabinet het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) in het leven geroepen. Dit plan richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor komt in totaal 8,5 miljard euro beschikbaar; geld dat scholen kunnen investeren in aanpassingen. 

Inmiddels blijken scholen NPO-geld deels in te zetten voor de beweegcomponent. Een goede ontwikkeling, aangezien sporten sterk bijdraagt aan het welbevinden van jongeren. Zitten ze goed in hun vel, dan vertaalt zich dit in hun schoolprestaties. Door een sportkooi of -toestel te plaatsen, voldoen scholen aan de in het NPO-plan vereiste ‘samenhangende aanpak’. 

DutchPanna B.V. 
Rijsenhout 
0297 – 743516 
www.dutchpanna.com  

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 6 / 2021, thema trends. 

Comments are closed.

Stel je vraag
Kan ik u helpen?
Dutch Panna
Hallo waarmee kan ik u helpen?